۴۰ درصد برق عراق توسط ایران تامین می‌شود

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از تامین ۴۰ درصد برق مورد نیاز عراق از سوی ایران خبر داد و گفت: با این وجود دو کشور هنوز نتوانسته اند بر سر مکانیزم دریافت پول برق و گاز صادراتی ایران به توافق برسند.

به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید حمید حسینی در مصاحبه با رادیو با بیان این که هم اکنون 40 درصد برق مورد نیاز عراق از سوی ایران در حال تامین است افزود: ایران روزانه 37 تا 38 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کند.

وی اظهارداشت: دستکم 2500 مگاوات از واحدهای نیروگاهی عراق با این گاز تامین سوخت می شوند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: جدا از این روزانه 1200 تا 1500 مگاوات برق از ایران به عراق صادر می شود.

وی ضمن اشاره به تولید برق در عراق بوسیله شرکت مپنا با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته افزود: عراق به 25 هزار مگاوات برق نیاز دارد که در حال حاضر 15 تا 16 هزار مگاوات بیشتر برق ندارد.

حسینی بیان داشت: مردم عراق در شرایط حاضر با کمبود شدید برق و خاموشی های مکرر مواجه هستند.

وی گفت: عراقی ها در مجموع روزانه هفت تا هشت ساعت از برق سراسری شهری نمی توانند استفاده کنند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: بسیاری از مردم در عراق مجبورند از برق ژنراتورها استفاده کنند که به دلیل بالا بودن قیمت گازوئیل برق ژنراتورها برای خانوارهای عراقی بسیار گران تمام می شود.

وی اظهارداشت: یک خانواده معمولی در عراق ماهانه 200 تا 300 دلار بابت مصرف برق از این طریق هزینه پرداخت می کند که مبلغ قابل توجهی است.

حسینی گفت: ایران دستکم روزانه 10 میلیون دلار صادرات گاز به عراق دارد که این رقم در سال به 5,3 تا 4 میلیارد دلار می رسد.

وی افزود: ارزش صادرات برق ایران به عراق نیز 600 تا 700 میلیون دلار در سال است.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهارداشت: مشکلی که اکنون ایران با عراق دارد اینکه هنوز نتوانسته بر سر مکانیزم مشخصی برای دریافت وجه پول برق و گاز با عراقی ها به توافق برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه عراق گاز همراه نفت دارد اما چیزی به عنوان میادین گازی ندارد، یادآورشد: بعید به نظر می رسد سه تا چهار سال آینده عراقی ها بتوانند از محل جمع آوری گازهای همراه نفت گاز مورد نیاز خود را تامین کنند.

Sorry - Comments are closed