تمام پست های موجود در : کمیسیون تجارت و بازرگانی

انتخابات کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

انتخابات کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال جاری برگزار شد. در اولین نشست کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انتخابات به … ادامه مطلب…