تمام پست های موجود در : یادداشت

عراق؛ با ایران یا با تحریم‌ها؟

مردم کشورمان در واکنش به اظهارنظرهایی ازاین‌دست باید به مواضع قابل‌تحسین دیگر جریان‌ها در عراق هم توجه کنند. نفوذ ایران در عراق و روابط استراتژیک ما با این کشور به‌گونه‌ای است که چنین اظهارنظرهایی خللی … ادامه مطلب…