عراق تسهیل اعطای روادید عتبات را بررسی کرد

دولت عراق تسهیل اعطای روادید اضطراری و روادید زیارت عتبات عالیات و ساده سازی آن از طریق یک سامانه یکپارچه و هماهنگی بین نهادهای ذیربط را بررسی کرد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، در بیانیه دبیرخانه شورای وزیران عراق آمده است که کمیته دستورالعمل اداری سال ۲۰۲۰ میلادی در دبیرخانه شورای وزیران روز سه شنبه تسهیل اقدام های مربوط به اعطای روادید ورود و ساده سازی آنها از طریق یک سامانه و شبکه یکپارچه الکترونیک برای حذف موازی کاری ها و سازوکارهای هماهنگی بین تمامی نهادهای مربوطه برای اجرای وظایف محوله به آنها را بررسی کرد.

این بیانیه افزود: حاضران در پایان جلسه امروز خود یک پیش نویس حاوی پیشنهادات و توصیه هایی را ارایه داند که می تواند مطابق قوانین و شیوه نامه های قابل اجرا به انجام وظایف این کمیته کمک کند.

براساس این بیانیه، “تسهیل اعطای روادید ورود به عراق و حذف همه موازی کاری ها از طریق سامانه یکپارچه الکترونیک، تسهیل درخواست های صدور روادید زیارت عتبات عالیات از طرف مراجع متبوع با هماهنگی اداره گردشگری، تسهیل اعطای روادید معمول یا سفرهای مکرر و اضطراری برای کارشناسان، پزشکان، مستشاران نظامی و سازمان های غیر دولتی از طریق ارجاع به رییس کمیته مطابق با قوانین و دستورات رایج کشور، تسهیل ورود دارو و دستگاه ها و تجهیزات پزشکی اهدایی به مراجع عراقی ذیربط و سازمان های غیر انتفاعی ثبت شده در عراق و نیز تسهیل ورود پزشکان داوطلب خدمت به زائران در چارچوب قوانین جاری از مواردی است که به این کمیته محول شده که در آن نمایندگانی از وزارتخانه های خارجه ، کشور ، فرهنگ و دستگاه اطلاعات ملی عراق عضویت دارند.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات