ماجرای مجوز سفر بدون روادید ۳۷ کشور به عراق، چیست؟

انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر اینکه عراق به ۳۷ کشو مجوز سفر بدون روادید صادر، اما ایران را از این موضوع مستثنی کرده، مسئله‌ای که با اصل خبر کاملا در تضاد است.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر اینکه عراق به ۳۷ کشو مجوز سفر بدون روادید به این کشور را صادر، اما ایران را از این موضوع مستثنی کرده، مسئله‌ای که با اصل خبر کاملا در تضاد است.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات