تشریفات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به تصویب رسید؛

انتخاب دور جدید هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق کلید خورد

هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ خود تقویم برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور انتخاب اعضای هیأت مدیره دور جدید اتاق را تصویب نمود.

با توجه به بند های ۱۷-۶-۲ و ۱۷-۶-۳ اساسنامه اتاق بازرگانی ایران و عراق شرط اعطای رای در مجمع داشتن حداقل سه ماه عضویت فعال قبل ازتاریخ برگزاری مجمع و شرط عضویت در هیأت مدیره نیز داشتن حداقل یکسال سابقه عضویت فعال می باشد.

در راستای برخورداری از حقوق حقه نیز مشارکت در امر کاندیداتوری یا اعطای رای و برای اجتناب از محرومیت از این حقوق وفق مواد فوق الاشاره اساسنامه به اطلاع اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور که قبلا به عضویت این اتاق درآمده اند ویا علاقه‌مندان به عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند تا نسبت به تمدید و یا درخواست عضویت جدید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ اقدام فرمایند.

Sorry - Comments are closed