نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ۲۶ مردادماه جاری برگزار می‌شود

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند: با عنایت به عدم کسب حد نصاب لازم مجمع نوبت اول در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ و با استناد به ماده ۱۷ اساسنامه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این اتاق روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱ در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک ۱۷۵، طبقه هشتم برگزار می گردد.

حضور اعضای حقیقی نیز نماینده واجد شرایط اعضای حقوقی اتاق مزید امتنان و انتظار است.

دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

۱- بررسی و استماع گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تصویب آن

۲- بررسی و استماع گزارش خزانه دار و بازرس و بررسی ترازنامه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  و تصویب آن

۳- بررسی و تصویب بودجه سالیانه

۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۶- انتخاب حسابرس رسمی موضوع ماده ۴۲ اساسنامه

۷- تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد

با توجه به بند چهارم دستورجلسه متقاضیان اعلام نامزدی برای تصدی سمت بازرس اصلی و علی البدل مراتب درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ بصورت مکتوب به دبیرخانه اتاق ارسال و حتی المقدور تایید وصول دریافت نمایند.

لازم به ذکر است حسب نامه شماره ۱۷/۳۱۷۳/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ معاونت محترم بین الملل اتاق بازرگانی ایران در مورد افرادی که بعنوان نماینده شخص حقوقی جهت رأی دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن معرفی‌نامه رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت (حتی المقدور صاحبان امضای مجاز وفق مفاد اساسنامه شرکت) الزامیست، لذا خواهشمند است مراتب در هنگام اعزام نماینده ملحوظ نظر قرار گیرد.

شایان ذکر است آگهی دعوت به نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این اتاق(تصویر ذیل) در صفحه ۱۴ نیازمندیهای روزنامه همشهری مورخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱ به چاپ رسیده است.

Sorry - Comments are closed