صادرات 700تن گیاهان دارویی به کشور عراق

رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه گفت: تا فروردین97بالغ بر 700تن گیاهان دارویی برداشت و به کشور عراق صادر شده است .

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیمی رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه گفت: گیاهان بومی وآندومیک رویشگاه زاگرس بالغ بر 2000گونه هستند که بیش از280گونه آن در سطح رویشگاه های استان کرمانشاه وجود دارد و با ارزش اقتصادی بسیار بالا، که گاهی همین مسئله برای تجدید حیات این گونه ها از قبیل، موسیر ،  کنگر،  آویشن،  پاغازه،  ریواس،  سریشم،  پیرچک،  پنیرک،  زو،  زعفران وحشی،  سورانه،  چویل، صمغ گونه های درختی بنه ،  و درختچه ای گون و ده ها گونه دیگر به جهت بهره برداری بی رویه خطر ساز می شود .

وی گفت: ما طی سال های گذشته اقدامات متعددی را در جهت ترویج فرهنگ کشت گیاهان دارویی در عرصه های مستعد طبیعی و داوطلبان در عرصه های زراعی انجام داده ایم و به جرأت می توانیم بگوییم که توفیقاتی هم داشتیم که زیر کشت رفتن 3000 هکتارعرصه طبیعی توسط مردم خود گواه بر این امر است .

ابراهیمی افزود: تولیدات در این عرصه ها به فضای کسب وکار بسیاری از  بهره برداران رونق بخشیده ودر اقتصاد استان هم موثر بوده بنحوی که تا فروردین97بالغ بر 700تن از این محصولات برداشت و به کشور عراق صادر شده است که همین امر انگیزه مردم وما را در جهت گسترش عرصه های کشت برای گیاهان دارویی افزون خواهد کرد .

Sorry - Comments are closed