بانک مرکزی عراق از لیست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد

اتحادیه اروپا اعلام کرد که بانک مرکزی عراق رسما از لیست تحریم هایی که این اتحادیه در دوران رژیم سابق عراق بر موسسات مالی عراق اعمال کرده بود، خارج شده است.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، بانک مرکزی عراق در بیانیه ای روز پنجشنبه اعلام کرد که بنابر گزارش روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، این اتحادیه رسما خروج بانک مرکزی عراق از لیست تحریم های اعمال شده بر موسسات مالی را اعلام کرده است.
این بانک همچنین اعلام کرد که اتحادیه اروپا بر لغو تحریم های اعمال شده بر بانک مرکزی عراق از دوران رژیم سابق این کشور که ممنوعیت تعامل با مجموعه ای از موسسات مالی و غیر مالی عراقی از جمله بانک مرکزی را شامل می شد، تاکید کرد.

بانک مرکزی عراق افزود: این اقدام پس از آن به نتیجه رسید که بانک مرکزی عراق به پیشرفت قابل توجهی در بهبود عملکرد و اجرای مقررات و استاندارد های بین المللی در این زمینه دست یافت.

این بانک در ادامه اعلام کرد که به دلیل اصلاحات اخیر، موسسات مالی بین المللی مجاز خواهمد بود که  برابر مقررات جدید با بانک مرکزی عراق معامله کنند زیرا اکنون به یکی از موسسات مالی معتبر برای تعامل در نزد موسسات بین المللی اروپایی تبدیل شده است.

Sorry - Comments are closed