تمام پست های موجود در : کمیسیون ها

برگزاری انتخابات کمیسیون «صنعت و معدن» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

  نخستین جلسه دور جدید کمیسیون “صنعت و معدن” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه جاری برگزار شد.   در این نشست که با حضور صنعتگران عضو این اتاق … ادامه مطلب…

انتخابات دور جدید کمیسیون «حمل و نقل و گمرکات» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

اولین جلسه دور جدید کمیسیون “حمل و نقل و گمرکات” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور شرکت های حمل و نقل مطرح عضو این اتاق عصر روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه جاری برگزار … ادامه مطلب…

فرم حضور در انتخابات کمیسیون های «حمل و نقل و گمرکات»، «صنعت و معدن» و «فناوری اطلاعات» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق جهت حضور در انتخابات کمیسیون های «حمل و نقل و گمرکات»، «صنعت و معدن» و «فناوری اطلاعات» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و کسب اطلاع در … ادامه مطلب…

انتخابات کمیسیون انرژی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

  نشست کمیسیون “انرژی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز دوشنبه ۱۷ دی ماه جاری برگزار شد. در این نشست که با حضور شرکت های مطرح عضو این اتاق در زمینه های نفت، … ادامه مطلب…

انتخابات کمیسیون «خدمات بیمه و بانک» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

جلسه کمیسیون “خدمات بیمه و بانک” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه جاری برگزار شد. در ابتدای این جلسه، “یوسف باپیری” عضو هیات مدیره این اتاق با تشریح وضعیت … ادامه مطلب…