تمام پست های موجود در : کمیسیون ها

انتخابات کمیسیون «خدمات بیمه و بانک» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

جلسه کمیسیون “خدمات بیمه و بانک” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه جاری برگزار شد. در ابتدای این جلسه، “یوسف باپیری” عضو هیات مدیره این اتاق با تشریح وضعیت … ادامه مطلب…

برگزاری جلسه کمیسیون تجارت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون “تجارت و بازرگانی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز دوشنبه ۲۳ مهر  جاری در محل سالن جلسات این اتاق برگزار شد. در این جلسه دکتر “سید حمید حسینی” دبیر کل اتاق … ادامه مطلب…

انتخابات کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

انتخابات کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال جاری برگزار شد. در اولین نشست کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انتخابات به … ادامه مطلب…

دستاوردهای سفر هیأت بلند پایه تجاری ایران به عراق در حوزه دارو و درمان

کمیسیون گردشگری و سلامت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور اکثریت اعضای این کمیسیون برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر “سید حمید حسینی” دبیر … ادامه مطلب…

بررسی تاسیس شرکت حمل و نقل مشترک در کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ ۲۸ فروردین ماه سال جاری در سالن جلسات این اتاق برگزار شد. جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات  اتاق … ادامه مطلب…