تمام پست های موجود در : کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان

انتخابات کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون «خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، روز دوشنبه نهم بهمن ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه، دکتر”سید حمید حسینی” دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و … ادامه مطلب…

راه‌اندازی کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند با عنایت به مصوبه هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، کمیسیون “خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان” به زودی تشکیل می … ادامه مطلب…