تمام پست های موجود در : قوانین و مقررات تجارت

تعرفه های جدید واردات ۲۱۰ قلم کالا به کشور عراق

فهرست تعرفه های جدید واردات ۲۱۰ قلم کالا به کشور عراق (بر اساس تصمیم هیأت وزیران عراق) به شرح فایل پیوست اعلام شد. زمان اجرای اعمال تعرفه های فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ بمدت دو ماه … ادامه مطلب…